Λογιστικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες προς επαγγελματίες στα Ιωάννινα.

 • Σχεδίαση κι ανάπτυξη της μορφής εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
 • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές εταιριών.
 • Ενημέρωση και τήρηση των λογιστικών βιβλίων με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους μηχανογράφησης.
 • Υπολογισμός και σύνταξη όλων των δηλώσεων έμμεσων, (ΦΠΑ), παρακρατούμενων, (ΦΜΥ) και άμεσων φόρων, (εισοδήματος), και υποβολή αυτών είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα.
 • Κάλυψη όλων των αναγκών του τμήματος μισθοδοσίας. Προσλήψεις, αποχωρήσεις, σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, σύνταξη και υποβολή καταστάσεων επιθεώρησης εργασίας, σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ στο ΙΚΑ, κλπ
 • Αντιπροσώπευση σε Δ.Ο.Υ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ κλπ
 • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία για τις όποιες κινήσεις πρέπει να ακολουθήσει.
  Ενημέρωση του πελάτη για όποιες νέες φορολογικές – ασφαλιστικές διατάξεις τον αφορούν και είναι προς όφελος της επιχείρησης. Φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα ανάπτυξης, επιδοτήσεις, κλπ

Υπηρεσίες προς ιδιώτες.

 • Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος καθώς και των στοιχείων ακινήτων (Ε1 – Ε9)
 • Άμεσος υπολογισμός κι εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη δήλωση.
 • Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο.
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων.
 • Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα.
 • Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ΙΚΑ (ΑΠΔ) οικοδομοτεχνικού έργου. (Ασφάλιση οικοδόμων)
 • Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα.

επικοινωνήστε μαζί μας στο 2651066693 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Υπηρεσίες προς αλλοδαπούς-Services to foreigners

 • Συμβουλευτική για Αιτήματα Πολιτικού Ασύλου-Ροζ Κάρτες/Counseling Requests for Political Asylum-Pink Cards
 • Άδειες Εργασίας/Work Permits
 • Προσφυγές/Appeals against negative decisions